Факультет обліку та податкового менеджменту

Зотов Володимир Олександрович

Кафедра: Кафедра аудиту
Посада: Доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 33 роки
Біографія:

закінчив Ростовський інженерно – будівельний інститут за спеціальністю «Економіка та організація будівництва» (1973р.), денну цільову аспірантуру Московського інституту управління за спеціальністю «Економіка та організація планування й управління народного господарства» з достроковим захистом дисертації (1983р.), звання доцента присвоєно в 1987 р.

Працював інженером, старшим інженером, головним аудитором, директором аудиторської фірми; асистентом, старшим викладачем, доцентом, професором, завідувачем кафедри обліку і аудиту. У ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» працює з 2001 року.

Під його керівництвом підготовлені та захищені 4 кандидатські дисертації за спеціальністю 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит».

Викладає науки «Аудит» та «Міжнародні стандарти аудиту»