Факультет обліку та податкового менеджменту

Гавриловська Людмила Миколаївна

Кафедра: Кафедра обліку і оподаткування
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 42 роки
Біографія:

В 1974 р. закінчила Київський інститут народного господарства за спеціальністю «Бухгалтерський облік в промисловості». Після закінчення інституту працювала викладачем економічних предметів в Київському автотранспортному технікумі. З 1995 р. по теперішній час працює на посаді доцента ДВНЗ «КНЕУ ім.Вадима Гетьмана». За цей час захищена кандидатська робота та присвоєно вчене звання доцента. З 1995 р. являюсь сертифікованим аудитором та судово-бухгалтерським експертом.