Факультет обліку та податкового менеджменту

Цятковська Олена Віталіївна

Кафедра: Кафедра обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу
Посада: доцент
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Біографія:

2008-2013 р.р. - навчалася у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за спеціальністю «Облік і аудит».

2013-2016 р.р. – навчалася в аспірантурі ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)».

 

У 2016 р. отримала науковий ступінь кандидата економічних наук.