Факультет обліку та податкового менеджменту

ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ З ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ З ОТРИМАННЯМ ПОДВІЙНИХ ДИПЛОМІВ: ДВНЗ «КНЕУ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА» ТА ВИЩОЇ СОПОТСЬКОЇ ШКОЛИ (ПОЛЬЩА)27 Березня 2017р.

10-13 лютого 2017 року декан обліково-економічного факультету КНЕУ ім. В. Гетьмана проф. Бондар М.І. та директор Інституту обліку проф. Остап’юк Н.А. відвідали Вищу Сопотську школу (Польща, м. Сопот) з метою обговорення деталей реалізації договору про подвійні дипломи між ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» та Вищою Сопотською школою (Польща).

На зустрічі з Ректором Вищої Сопотської школи Терезою Мартинюк, канцлером Марією Басандовською, деканом економіко-суспільного факультету Анною Шимчак та керівниками відділу мобільності і міжнародної діяльності обговорено можливості навчання студентів КНЕУ у Cопоті в межах магістерської програми, фінансованої за рахунок гранту Европейського Союзу. За умовами останнього, учасники навчання на студії «Подвійний диплом» здобувають можливості вивчити польську мову та удосконалити ділову англійську; проходити практику на міжнародних фірмах, осередки та підрозділи яких знаходяться в Сопоті та Гданську. За умовами гранту, учасники проекту отримуватимуть часткове стипендіальне забезпечення.