Факультет обліку та податкового менеджменту

АКРЕДИТАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» НА ТРЕТЬОМУ (ОСВІТНЬО-НАУКОВОМУ) РІВНІ ВИЩОЇ ОСВІТИ»27 Квітня 2021р.

      Згідно Наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти  №805-Е  від 09.04.2021 в Університеті у віддаленому (дистанційному) режимі з 22 квітня по 24 квітня 2021 року працювала експертна група з проведення акредитації освітньо-наукової програмиза спеціальністю 071 «Облік і оподаткування».
           До складу експертної групи входили:
Назаренко Інна Миколаївна – доктор економічних наук (Сумський національний аграрний університет) – керівник експертної групи;
Давидюк Тетяна Вікторівна - доктор економічних наук (Національний технічний університет «Харківський політехнічний університет»);
Демська Юлія Василівна (Національний університет «Львівська політехніка», здобувач вищої освіти).
         Відповідно до програми проведення акредитаційної експертизи відбулись зустрічі з гарантом ОНП 071 «Облік і оподаткування», керівництвом Університету, науково-педагогічними працівниками, науковими керівниками, адміністративним персоналом, роботодавцями, випускниками, здобувачами, представниками ради молодих вчених та студентського самоврядування.
        До відкритої зустрічі приєдналися науково-педагогічні працівники факультету ОПМ, здобувачі та науковці, які представляли заклади вищої освіти Тернополя, Ужгорода, Луцька, Києва та Харкова.
      За результатами акредитаційної експертизи виокремлено основні напрями покращення  підготовки докторів філософії за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».