Факультет обліку та податкового менеджменту

Диджиталізація освіти на факультеті обліку та податкового менеджменту: відкриття сучасної комп’ютерної лабораторії в КНЕУ18 Лютого 2019р.

 В продовження процесу диджиталізації освіти у ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» в черговий раз, що стало гарною традицією та свідченням лідерства університету в сфері імплементації найновітніших тенденцій в наданні освітніх послуг, завдяки плідній співпраці кафедри аудиту факультету обліку та податкового менеджменту та компанії CaseWare Ukraine 13.02.2019 р. було здійснено урочисте відкриття нової комп’ютерної лабораторії.

 Дана подія відбулася в рамках проекту створення центру автоматизації бухгалтерського обліку і аудиту, що дозволить студентам факультету отримати під час навчання низку додаткових кваліфікаційних характеристик аудиторів, які підвищать їх конкурентні переваги на ринку праці, а також для забезпечення новітніми технічними та програмними засобами навчання студентів унікальної для України спеціалізації «Диджитал-облік», що вперше відкрита кафедрою аудиту.

 Комп’ютерну аудиторію побудовано за останнім словом техніки, кожне робоче місце оснащено ноутбуком, на яких встановлено програмний продукт компанії CaseWare Ukraine, що спрощує та модернізує процес формування фінансової звітності, дозволяє повністю відійти від паперових носіїв, систематизувати процеси складання фінансової звітності за міжнародними стандартами, а також провести аудит згідно норм Міжнародних стандартів аудиту.

 Обов’язки модератора урочистого відкриття взяв на себе декан факультету обліку та податкового менеджменту професор Бондар Микола Іванович, який представив присутніх поважних гостей та виступив з вступним словом, у якому наголосив, що факультет розвивається разом з сучасними тенденціями не тільки в сфері освіти, а й професії бухгалтера та аудитора в цілому, основним завданням факультету є постійне підвищення якості освіти, тому новий комп’ютерний клас буде активно використовуватись при підготовці студентів на всіх освітньо-професійних рівнях. Декан подякував за плідну співпрацю команді високопрофесійних фахівців компанії CaseWare Ukraine, а також ректору КНЕУ Дмитру Григоровичу Лук’яненко, проректорам та всім, хто приймав активну участь, за створення цієї комп’ютерної лабораторії.

 Завідувач кафедри аудиту професор Олена Анатоліївна Петрик зазначила, що за останні півтора року за допомогою наших спонсорів та партнерів ми відкриваємо третій комп`ютерний клас нового покоління. Однак унікальність  цієї події в тому, що компанія CaseWare − є міжнародною канадською компанією, а КНЕУ − це перший в Україні університет на базі якого у навчальних цілях використовується дане програмне забезпечення. Олена Анатоліївна звернула увагу, що даний програмний продукт широко використовується на практиці міжнародними та вітчизняними аудиторськими фірмами і вже апробовано під час занять із студентами, а також наголосила, що на основі укладеного договору про співпрацю в планах кафедри аудиту на майбутнє є видача сертифікатів користувачів програми успішним студентам, створення відповідного методичного забезпечення, спільне з розробниками проведення курсів з підвищення кваліфікації практикуючих аудиторів тощо. Завідувач кафедри аудиту висловила щиру вдячність дружній високопрофесійній команді компанії CaseWare Ukraine на чолі з  директором Дмитром Ткаченко за плідну співпрацю, а також та керівництву університету та факультету, своїм колегам з кафедри за їх підтримку та особистий внесок у втілення цього проекту. 

 Директор компанії CaseWare Ukraine Дмитро Ткаченко зазначив, що CaseWare Ukraine − офіційний представник ІТ-рішень канадської компанії Case Ware, яка є провідною міжнародною компанією з автоматизації процесів фінансового контролю, аудиту та формування звітності згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності. Компанія заснована понад 20 років тому та представлена в 130 країнах світу. Програмні рішення CaseWare забезпечують універсальні та надійні рішення для бухгалтерів, аудиторів, фінансових директорів. Дмитро Ткаченко наголосив, що компанія представляє не локальну програму, а міжнародний продукт, володіння знаннями якого дає можливість знайти роботу в будь-якій країні світу, а для студентів це ще і унікальна можливість спробувати на практиці роботу в професійній програмі.

 На урочистій події виступив ректор КНЕУ професор Дмитро Григорович Лук’яненко, який наголосив, що відкриття таких аудиторій вже стало гарною традицією на факультеті і це особливо актуально в сучасних умовах диджиталізації, необхідності розробки «екосистеми диджитал» та проекту «дуальної освіти», який на сьогодні знаходиться в університеті на стадії обговорення. Такий тандем бізнесу та освіти, як зазначив ректор, дозволяє підвищити її якість, перевагою цього проекту є те, що студентам викладається «реальний продукт», а не змодельовані умовні ситуації, запровадження таких проектів повинно стати нормою в навчальному процесі, а тому дуже приємним є те, що факультет та університет в цілому є флагманом в цьому питанні. Дмитро Григорович подякував завідувачу кафедри аудиту Олені Анатоліївні, декану Миколі Івановичу та директору фірми CaseWare Ukraine Дмитру Ткаченко.

 З привітальним словом виступили також, проректор КНЕУ з науково-педагогічної роботи професор Анатолій Михайлович Колот, який зазначив, що швидка зміна технологій вимагає від нас постійних змін, у тому числі і в підготовці кадрів, а ця аудиторія є новою платформою, синтезом техніки, освіти, продукту нових технологій, що дозволяє сформувати у студентів нове економічне мислення; та проректор з науково-педагогічної роботи, економіки та інфраструктури Садовник Олександр Володимирович, який наголосив, що використання цієї аудиторії − це новий формат викладання, який надає переваги і в якості освіти, і в якості технологій, і в якості навчання.

 Насамкінець виступила Давидкова Катерина − голова профбюро студентів факультету обліку та податкового менеджменту, яка подякувала від імені студентів викладачам та адміністрації за постійні інновації в навчальному процесі, що дозволяють студентам рухатись в ногу з часом та бути високоліквідними на ринку праці випускаючись з університету.

 Колектив кафедри аудиту приєднується до всіх гарних побажань, сповнений новими планами та налаштований на подальшу плідну співпрацю з компанією CaseWare Ukraine.