Факультет обліку та податкового менеджменту

Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах сталого розвитку [Eлектронний ресурс]: зб. Матеріалів VI Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 20-й річниці створення кафедри аудиту; 10 грудня 2020 р. Київ, КНЕУ, 2020. 590 с. 10 Грудня 2020р.