Факультет обліку та податкового менеджменту

Освітньо-професійні програми кафедри

Проект Стандарту вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»

для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»

для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

Освітня кваліфікація – бакалавр обліку і оподаткування

Освітньо-професійна програма «Диджитал-облік»

НАКАЗИ про започаткування, внесення змін до ОПП та призначення проєктної групи

Візитівка ОПП_2018

ОПП_2018

Навчальний план_2018

РЕЦЕНЗІЇ СТЕЙКХОЛДЕРІВ

РОБОЧІ ПРОГРАМИ навчальних дисциплін та методичні матеріали

Каталог вибіркових навчальних дисциплін

Візитівка ОПП_2019

ОПП_2019

Навчальний план_2019

Візитівка ОПП_2022

ОПП_2022

Навчальний план_2022

Взаємодія зі стейкхолдерами:

  • Документи для обговорення
  • Результати опитувань здобувачів
  • Зустрічі з роботодавцями
  • Співпраця з CFA Institute
  • Зворотній зв'язок зі стейкхолдерами

Практична підготовка

 

Архів документів

 
Остання редакція: 07.06.23