Факультет обліку та податкового менеджменту

Кафедра бухгалтерського обліку

Кафедра готує бакалаврів та магістрів з бухгалтерського обліку і аудиту. Заснована у травні 2002 року.

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра бухгалтерського обліку була створена в 2002 році. Її очолив доктор економічних наук, професор з обліку та аудиту Ю. А. Кузьмінський. Викладацький склад кафедри представлений як досвідченими фахівцями, які мають наукові ступені доктора та кандидата економічних наук та значний досвід викладацької роботи в університеті, так і перспективною молоддю. Їй відведено чільне місце в університеті, оскільки вона забезпечує теоретичні і прикладні знання з обліку для бакалаврів факультетів необлікових спеціальностей, а також магістрів обліково-економічного факультету всіх форм навчання. Кафедра готує фахівців освітноьо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» і «магістр» за спеціальністю «Облік і аудит» на денній та заочній формах навчання. Підготовка фахівців здійснюється за сучасними інноваційними технологіями.

На момент створення кафедри питома вага кандидатів економічних наук та доцентів складала, відповідно, 68% та 50% від загальної чисельності викладачів. Наразі ці показники досягли максимального 100-відсоткового рівня.

 

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Бухгалтерський облік (Кафедра бухгалтерського обліку)

Дисципліна “Бухгалтерський облік” забезпечує можливість оволодіти знаннями з обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських процесів.
Мета дисципліни - формування системи знань з теорії та практики бухгалтерського обліку на підприємствах; підготовка та надання фінансової інформації внутрішнім і зовнішнім користувачам з метою прийняття управлінських рішень

Облік зовнішньоекономічних операцій
Бухгалтерський облік з використанням прикладного рішення 1С: Бухгалтерія
Управління комерційною діяльністю з використанням прикладного рішення 1С
Партнери

Ассоциация «СОВА» - предоставляет услуги по аутсорсингу, аудиту, бухгалтерскому, налоговому, управленческому и юридическому сопровождению бизнеса.

 

«Незалежний АУДИТОР» - украинское ежемесячное издание для аудиторов, судебных экспертов, бухгалтеров, юристов, финансистов и экономистов, которое динамично развивается на украинском рынке печатных СМИ.

 

Издательско-консалтинговая компания «Баланс-Клуб» (ИКК «Баланс-Клуб») - это один из лидеров на рынке Украины в сегменте профессиональных издательств для бухгалтеров коммерческой, агро и бюджетных сфер.

 

Контактна інформація

371-62-46

Адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 49-г каб. 24а

E-mail: kbo@kneu.edu.ua
 

Розклад занять викладачів

Розклад занять викладачів на перший семестр поточного року.