Факультет обліку та податкового менеджменту

Архів

2017 рік

Навчальна дисципліна "Методологія наукових досліджень. Модуль 2"

Анотація навчальної дисципліни «Методологія економічних досліджень. Модуль 2»

 

Обгрунтування необхідності включення до навчального плану навчальної дисципліни «Методологія економічних досліджень. Модуль 2»

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Методологія економічних досліджень. Модуль 2» (обов’язкова) третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік і оподаткування» (2017)

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Методологія економічних досліджень. Модуль 2» (обов’язкова) третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік і оподаткування» (2017)

 

Навчальна дисципліна "Бухгалтерський облік: теорії, концепції, перспективи"

Анотація навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік: теорії, концепції, перспективи»

 

Обгрунтування необхідності включення до навчального плану навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік: теорії, концепції, перспективи»
 

Робоча програма навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік: теорії, концепції, перспективи» (обов’язкова) третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік і оподаткування» (2017)

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік: теорії, концепції, перспективи» (обов’язкова) третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік і оподаткування» (2017)

 

Навчальна дисципліна "Методи і моделі обліку та оподаткування в корпоративному управлінні

Анотація навчальної дисципліни «Методи і моделі обліку та оподаткування в корпоративному управлінні»

 

Обгрунтування необхідності включення до навчального плану навчальної дисципліни «Методи і моделі обліку та оподаткування в корпоративному управлінні»

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Методи і моделі обліку та оподаткування в корпоративному управлінні»  (вибіркова) третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік і оподаткування» (2017)

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Методи і моделі обліку та оподаткування в корпоративному управлінні»  (вибіркова) третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік і оподаткування» (2017)

 

2016 рік

Навчальна дисципліна "Методологія наукових досліджень. Модуль 2"

Анотація навчальної дисципліни «Методологія економічних досліджень. Модуль 2»

 

Обгрунтування необхідності включення до навчального плану навчальної дисципліни «Методологія економічних досліджень. Модуль 2»
 

Робоча програма навчальної дисципліни «Методологія економічних досліджень. Модуль 2» (обов’язкова) третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік і оподаткування» (2016)

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Методологія економічних досліджень. Модуль 2» (обов’язкова) третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік і оподаткування» (2016)

 

Навчальна дисципліна "Бухгалтерський облік: теорії, концепції, перспективи"

Анотація навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік: теорії, концепції, перспективи»

 

Обгрунтування необхідності включення до навчального плану навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік: теорії, концепції, перспективи»

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік: теорії, концепції, перспективи» (обов’язкова) третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік і оподаткування» (2016)

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік: теорії, концепції, перспективи» (обов’язкова) третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік і оподаткування» (2016)

 

Навчальна дисципліна " Бухгалтерський облік в корпоративному управлінні"

Анотація навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік у корпоративному управлінні»

 

Обгрунтування необхідності включення до навчального плану навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік у корпоративному управлінні»

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік у корпоративному управлінні» (вибіркова) третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік і оподаткування» (2016)

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік у корпоративному управлінні» (вибіркова) третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік і оподаткування» (2016)

 

Навчальна дисципліна "Методи і моделі управлінського обліку"

Анотація навчальної дисципліни «Методи і моделі управлінського обліку»

 

Обгрунтування необхідності включення до навчального плану «Методи і моделі управлінського обліку»

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Методи і моделі управлінського обліку» (вибіркова) третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік і оподаткування» (2016)

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Методи і моделі управлінського обліку»  (вибіркова) третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік і оподаткування» (2016)

Остання редакція: 22.03.21