Факультет обліку та податкового менеджменту

ПІДСУМКИ РОБОТИ ПЛАТФОРМИ «ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН»15 Травня 2024р.

15 травня 2024 року кафедра бухгалтерського обліку та консалтингу в он-лайн режимі забезпечила роботу платформи  «Облік і звітнсть: реалії та перспективи розвитку в умовах глобалізаційних змін» в рамках проведення 91-ї щорічної студентської наукової конференції «Інноваційні проєкти для економічного відродження та конкурентного розвитку України».

На платформі були оприлюднені результати наукових досліджень здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, що навчаються на програмі «Облік і аудит» факультету обліку та податкового менеджменту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, а також представника Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Учасники виступили з доповідями, які розкривали актуальні питання реалій і перспектив розвитку обліку і звітності в умовах глобалізаційних змін. Після презентацій відбулося обговорення продемонстрованих учасниками результатів, визначені найбільш пріоритетні напрямки та обгрунтованість представлених висновків та пропозицій.

Всі учасники конференції отримали СЕРТИФІКАТ УЧАСНИКА.

За підсумками роботи платформи було визначено переможців, зокрема:

Найкраща доповідьМатковська ВіталінаТема доповіді «Підходи до розробки стратегій обліку доходів і витрат з метою їх оптимізації»

1 місце - Матковська Віталіна, 3 курс, ОО-303, КНЕУ ім. В. Гетьмана. Тема доповіді «Підходи до розробки стратегій обліку доходів і витрат з метою їх оптимізації». Науковий керівник: Степаненко О.І., в.о. завідувача кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу (КНЕУ), к.е.н., доцент

2 місце - Атаманюк Анна, 3 курс, 1 група, НУБіПУ. Тема доповіді «Перспективи використання електронних грошей в Україні». Науковий керівник: Гуцаленко Л.В., професор кафедри обліку та оподаткування (НУБіПУ), д.е.н., професор

2 місце - Лобанова Поліна, 3 курс, ОО-302, КНЕУ ім. В. Гетьмана. Тема доповіді «Особливості оцінки виробничих запасів при надходженні». Науковий керівник: Примаченко О.Л., доцент кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу, к.е.н., доцент

3 місце - Макаренко Аліна, 3 курс, ОО-302, КНЕУ ім. В. Гетьмана. Тема доповіді «Ефективність методів оцінки вибуття запасів для різних видів діяльності підприємств». Науковий керівник: Примаченко О.Л., доцент кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу, к.е.н., доцент

3 місце - Коломієць Анна, 3 курс, ОО-302, КНЕУ ім. В. Гетьмана. Тема доповіді «Класифікація витрат діяльності підприємства». Науковий керівник: Степаненко Р.І., в.о. завідувача кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу, к.е.н., доцент.

3 місце - Степанчук Олександра, 4 курс, ОО-402, КНЕУ ім. В. Гетьмана. Тема доповіді «Вплив інформації управлінського обліку на прийняття рішень при формуванні фінансових результатів». Науковий керівник: Марчук У.О., доцент кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу КНЕУ імені Вадима Гетьмана, к.е.н., доцент

Також викладачі кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу відмітили учасників у таких номінаціях:

- «За практичну спрямованість дослідження та позитивне сприйняття реальності»Волошенко Євген, 3 курс, ОО-302, КНЕУ ім. В. Гетьмана. Тема доповіді «Особливості амортизації інших необоротних матеріальних активів». Науковий керівник: Бірюк О.Г., професор кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу, к.е.н., доцент.

- «За дебют в наукових дослідженнях» - Чудик Марина, 2 курс, ОО-202, КНЕУ ім. В. Гетьмана. Тема доповіді «Наукові погляди до періодизації розвитку бухгалтерського обліку». Науковий керівник: Кругла М.М., доцент кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу, к.е.н., доцент.