Факультет обліку та податкового менеджменту

У грудня 2021 р. відбулася VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах інформаційного суспільства», присвячена 115-річчю ДВНЗ «КНЕУ імені В. Гетьмана»04 Січня 2022р.

09 - 10 грудня 2021 р. на факультеті обліку та податкового менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» відбулася VІІ Міжнародна науково-практична конференція  «Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах інформаційного суспільства», присвячена 115-річчю ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».
Конференція організована спільно з Міністерством Фінансів України, Державною податковою службою України, ДННУ «Академією фінансового управління», Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Бременським Університетом (Німеччина), Краківським Економічним Університетом (Польща), Сопотською Вищою Школою (Польща),  Познанським Економічним Університетом (Польща), Університетом ARTIFEX у Бухаресті (Румунія), Асоціацією Присяжних Сертифікованих Бухгалтерів (АССА), Привілейованим Інститутом Управлінських Бухгалтерів (CIMA), Аудиторською палатою України, Федерацією професійних бухгалтерів і аудиторів України, ВПГО «Спілкою аудиторів України» та різними закладами вищої освіти.
В пленарній частині були представлені виступили заступника Міністра фінансів України, президента ДННУ «Академія фінансового управління», членів Рахункової палати України, директора Департаменту методології бухгалтерського обліку та нормативного забезпечення аудиторської діяльності Міністерства фінансів України, голови Ради нагляду за аудиторською діяльністю, начальника Управління правового забезпечення Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, завідувача відділу фіскальної політики та податкового регулювання ДННУ "Академія фінансового управління, менеджера з питань фіскального регулювання компанії Філіп Морріс Україна.
Широко були представлені виступи науковців європейських університетів, зокрема:

 • Marzena REMLEIN, PhD, hab., Professor, Head of Department of Accounting and Financial Audit, Poznan University of Economics and Business (Poland);
 • Joanna BŁAŻYŃSKA, PhD, hab., Associate Professor, Department of Accounting and Financial Audit, Poznan University of Economics and Business (Poland);
 • Marek MASZTALERZ, PhD, hab., Associate Professor, Department of Accounting and Financial Audit, Poznan University of Economics and Business (Poland);
 • Ewelina KUBERSKA, PhD, Assistant Professor, Department of Accounting and Financial Audit, Poznan University of Economics and Business (Poland);
 • Marek KAWACKI, PhD, Assistant Professor, Department of Accounting and Financial Audit, Poznan University of Economics and Business (Poland);
 • Dawid OBRZEŻGIEWICZ, PhD, Assistant Professor, Department of Accounting and Financial Audit, Poznan University of Economics and Business (Poland);
 • Ewa RÓŻAŃSKA, PhD, Assistant Professor, Łukasz Matuszak, PhD, Assistant Professor, Department of Accounting and Financial Audit, Poznan University of Economics and Business (Poland);
 • Alexandru MANOLE, dr., prof. Rector of ARTIFEX University of Bucharest.

Також велике залучення отримали представники професійних організацій, зокрема, виступили:

 • Вікторія ВОЛОТОВСЬКА, менеджер з бізнес відносин АССА в Україні;
 • Наталія ВОВЧУК, к. пед. н., МВА в банківській справі, Голова представництва АІСРА – СІМА в Україні;
 • Петро КРИЧУН, к. е. н., Президент Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України;
 • Валерій БОНДАР, д. е. н., професор, Президент ВПГО «Спілка аудиторів України»;
 • Анна НІКОЛАЙКО, старший менеджер практики Трансфертного ціноутворення, PricewaterhouseCoopers, Україна;
 • Богдан ТОПОЛЬСЬКИЙ, менеджер відділу податкових та юридичних послуг PricewaterhouseCoopers, Україна;
 • Олена РАБЦУН, менеджерка відділу аудиту KPMG в Україні.

В конференції прийняли участь близько 150 осіб з України та зарубіжжя.