Факультет обліку та податкового менеджменту

Відкрита лекція з курсу «Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва за національними та міжнародними стандартами» від представників компанії PwC Ukraine: Віри Момот, Тетяни Панкратової, Антона Бондар (Аудит основних засобів і переоцінка)17 Грудня 2021р.

Продовжуємо співпрацю  кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу з компанією PwC Ukraine, завдяки Меморандуму. Отримуємо  інформацію, знання з нашими студентами освітньої програми «Облік і аудит» від практиків.
   6 грудня  для студентів 4 курсу освітньої програми  «Облік і аудит»  була проведена відкрита лекція  спікерами  Вірою Момот, Тетяною Панкратовою, Антоном Бондар  PwC Ukraine на тему: «Аудит основних засобів і переоцінка». 
   Актуальність теми відкритої лекції визначається роллю основних засобів, оскільки вони формують матеріально-технічну базу та забезпечують стабільний розвиток підприємства. Основні засоби беруть першочергову участь у виробничому процесі, визначають швидкість його роботи, якість продукції, послуг та формують конкурентоспроможність на ринку. Основні засоби складають значну частку витрат підприємства, їм характерний процес амортизації, що вимагає особливої уваги їх обліку, аудиту з метою відображення у фінансовій звітності.
   Під час лекції розкрили визначення основних засобів за МСБО 16, їх амортизацію, капіталізацію, знецінення та переоцінку. Тетяна Панкратова та Антон Бондар розповіли про визнання основних засобів, їх типи та елементи собівартості; методи амортизації за МСФЗ 16; капітальні витрати та критерії капіталізації; тестування основних засобів на знецінення; методи переоцінки та аудиторські процедури. 
   Студенти  4 курсу освітньої програми «Облік і аудит» визнали лекціюцікавоюта пізнавальною.