Факультет обліку та податкового менеджменту

20 жовтня 2019 року на кафедрі обліку і оподаткування проведено науковий семінар для аспірантів22 Жовтня 2019р.

   20 жовтня 2019 року на кафедрі обліку і оподаткування проведено науковий семінар для аспірантів, який відбувся за участі доктора наук, професора Йохена Циммерманна декана економічного відділу факультету бізнес-навчання та економіки Університету м. Бремен (Німеччина). Основною метою проведення семінару було розширення співпраці з Університетом Бремена в частині спільного керівництва науковими дослідженнями PhD-студентів, а також моніторинг ходу виконання індивідуальних планів таких студентів, обговорення результатів їх досліджень, проведення наукової дискусії в частині актуальних проблем у сфері обліку та оподаткування.
   З привітальним словом д.е.н., професор М.І. Бондар, декан факультетуобліку та податкового менеджменту; д.е.н., професор М.М. Шигун, завідувач кафедри обліку і оподаткування.

   Живе обговорення та зацікавленість присутніх викликали доповіді аспірантів Баранова Сергія, Стовпової Анни, Кулика Андрія, Довжа Вадима. Аспіранти та їх наукові керівники отримали цікаві питання та корисні поради. В ході живої дискусії за участі всіх присутніх були обговоренішляхи удосконалення та подальшого проведення дисертаційних досліджень.

   Цінні поради аспіранти отримали від д.е.н., професора Н.А. Остап’юк, професора кафедри обліку і оподаткування; к.е.н., доцента А.М. Котіної, доцента кафедри фінансів; к.е.н., доцента М.М. Степури, доцента кафедри фінансів.

   Всі учасники наукового семінару працювали вдружній й теплій атмосфері, в свою чергу аспіранти отримали корисний досвід наукових дискусій та презентації результатів своїх дисертаційних досліджень.
   Проведений науковий семінар створив для PhD-студентів сприятливе фахове середовище для удосконалення структури їх наукових досліджень, дозволив виокремити найбільш прийнятні методи наукового пошуку, підвищити ефективність та якість їх дисертаційних досліджень, розширити інтеграцію наукового пошуку між Бременським університетом та ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».
   Колектив кафедри обліку і оподаткування висловлює вдячність усім, хто взяв участь у роботі наукового семінару, бажає PhD-студентам творчої наснаги у проведенні їх досліджень, та запрошує всіх бажаючих на наступні наукові заходи кафедри.