Факультет обліку та податкового менеджменту

Участь здобувачів бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти, що навчаються на програмі «Облік і аудит» ФОПМ в міжнародному проєкті Case-study "Taxing ourselves"10 Травня 2023р.

Вітаємо наших студентів програми «Облік і аудит (бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти),  спеціальності 071 «Облік і оподаткування»,  що взяли участь в унікальному міжнародному проєкті Case-study "Taxing ourselves"  (12.04.2023 - 03.05.2023)  та отримали відповідні сертифікати про успішне опанування навчальних модулів. Зазначений освітній захід був організований  академічною спільнотою Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана в кооперації з Університетом штату Вашингтон, носить інноваційний характер та присвячений актуальним питанням оподаткування та стійкого розвитку. В межах реалізації проєкта наші студенти мали можливість вирішували кейси і розв’зували практичні ситуації, розроблені  проф. Дж. Гремліхом (JeffGramlich), доц. Мариною Степурою та доц. Ганною Котіною.