Факультет обліку та податкового менеджменту

Група забезпечення ОПП (2023-2024)

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ