Факультет обліку та податкового менеджменту

Гарант освітньої програми

Рената КОРШИКОВА
кандидат економічних наук, доцент
професор кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу
DipIFR
Електронна адреса: 
korshykova.renata@kneu.edu.ua