Факультет обліку та податкового менеджменту

Члени проєктної групи (2024)

 

кандидат економічних наук, доцент
В.о. завідувача бухгалтерського обліку та консалтингу
Електронна адреса:
stepanenko.oksana@kneu.edu.ua
 
 
 
 

Олена БІРЮК
кандидат економічних наук, доцент
професор кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу
Електронна адреса:

 

Ольга Федорченко
кандидат економічних наук, доцент
доцент кафедри
податкового менеджменту та фінансового моніторингу,
Електронна адреса:

fedorchenko_olha@kneu.edu.ua
 
 
 
Ірина МАТІЄНКО-ЗУБЕНКО
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри аудиту,

Електронна адреса:

matiienko-zubenko.iryna@kneu.edu.ua

 

ПРОЄКТНА ГРУПА ОПП "ОБЛІК І АУДИТ" (2024)
ПРОЄКТНА ГРУПА ОПП "ОБЛІК І АУДИТ" (2023)

ПРОЄКТНА ГРУПА ОПП "ОБЛІК І АУДИТ" (2021)
ПРОЄКТНА ГРУПА ОПП "ОБЛІК І АУДИТ" (2018)