Факультет обліку та податкового менеджменту

Озеран Алла Володимирівна

Кафедра: Кафедра бухгалтерського обліку та консалтингу
Посада: професор
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 22 роки
Біографія:

Доктор економічних наук, професор 

WEB OF SCIENCE ResearcherID: K-7223-2018

ORCID ID: orcid.org/0000-0002-9234-4593

GOOGLE SCHOLAR:  scholar.google.ru/citations?hl=ru&pli=1&user=BF1zbQsAAAAJ

У 1996 році здобула вищу освіту у Львівській комерційній академії за спеціальністю "Фінанси і кредит" та отримала диплом спеціаліста з відзнакою.

У 2001 р. під науковим керівництвом к.е.н., проф. Єфіменка В.І. захистила  кандидатську дисертацію за темою «Управлінський облік витрат на підприємствах кондитерської галузі України» (спеціальність 08.06.04 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит) в спеціалізованій вченій раді Київського національного економічного університету. Вчене звання доцента присвоєно у 2004 р.

У 2016 р.  за спеціальністю 08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз і аудит (за видами економічної діяльності) захистила докторську дисертацію за темою «Гармонізація фінансової звітності підприємств з міжнародними стандартами та потребами управління» в спеціалізованій вченій раді ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" (науковий консультант - д.е.н., проф. Бондар М.І.)

Досвід роботи та викладання у закладах вищої освіти становить 22 роки. Пройшла професійний шлях від  старшого викладача, доцента до професора кафедри обліку і оподаткування ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана». 

Двічі нагороджена Почесною грамотою КНЕУ: у 2006 році – за вагомий внесок у розвиток університету та плідну науково-педагогічну діяльність, у  2013 році – за значний особистий творчий внесок у розвиток економічної науки.

Бере участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів, керує підготовкою аспірантів. Під її науковим керівництвом захищено дві кандидатські дисертації. Виступає опонентом по кандидатських дисертаціях.

Належну увагу приділяє постійному підвищенню кваліфікації та удосконаленню професійних знань. Зокрема, пройшла навчання у Київській школі економіки за програмою «Управління публічними фінансами» та захистила навчальний проект «Нефінансова звітність:  аспекти сталого розвитку» (2019-2020 рр.). 

У 2018 році проходила стажвання у Південночеському університету м. Чеське Будейовіце (Чехія) за програмою «Інновації у навчальному процесі: методи, підходи, технології».

У 2001-2003 рр. приймала участь у навчальній програмі підготовки викладачів за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку і аудиту (Проект “Реформування бухгалтерського обліку і аудиту в Україні” (USAID))

Більше 20 років працює у сфері бухгалтерського обліку та аудиту. Має значний досвід надання аудиторських та консалтингових послуг українським і міжнародним компаніям, банківським та іншим установам, які працюють на ринку фінансових послуг. Володіє сертифікатом серії «А» на право здійснення аудиту підприємств різних форм власності на території України, сертифікатом аудитора банків та сертифікатом міжнародного зразка СІРА (Сертифікований міжнародний професійний бухгалтер). Є дійсним членом Аудиторської палати України. 

Ключові наукові інтереси включають: формування фінансової і нефінансової звітності підприємств, методологія наукових досліджень в економиці, бухгалтерському обліку, аналізу, аудиті та оподаткуванні