Факультет обліку та податкового менеджменту

Примаченко Олена Леонідівна

Кафедра: Кафедра обліку і оподаткування
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 22 роки
Біографія:

Народилась в м.Києві. У 1997 році закінчила Київський національний економічний університет  за спеціальністю «Облік і аудит».  З 1997 року працювала в КНЕУ на посадах асистента, старшого викладача. У 2005 році захистила дисертацію і отримала ступінь кандидата економічних наук. У 2010 році присвоєно вчене звання доцента кафедри обліку, аналізу та аудиту в АПК КНЕУ імені Вадима Гетьмана. З 2011 року працює на посаді доцента кафедри обліку і оподаткування КНЕУ імені Вадима Гетьмана.