Факультет обліку та податкового менеджменту

Примаченко Олена Леонідівна

Кафедра: Кафедра бухгалтерського обліку та консалтингу
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 24 роки
Біографія:
Примаченко Олена Леонідівна, кандидат економічних наук, доцент
 
ORCID:  0000-0001-7180-1225
 Web of Science          K-6798-2018/
 
Освіта.
У 1997 році закінчила Київський національний економічний університет  за спеціальністю «Облік і аудит», отримала кваліфікацію магістра з обліку і аудиту.
В 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Облік і аналіз витрат машинно-тракторного парку» і отримала ступінь  кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.09 - «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)» (Диплом кандидата наук ДК №029372).
В 2010 році присвоєно звання доцента кафедри обліку, аналізу та аудиту в агропромисловому комплексі (атестат доцента 12ДЦ №023921).
 
Досвід роботи:
Стаж науково-педагогічної роботи –  24 роки
З 1997 року працювала в КНЕУ на посадах асистента, старшого викладача.
З 2011 року працює на посаді доцента кафедри обліку і оподаткування КНЕУ імені Вадима Гетьмана.
 
З 2017 року виконує обов'язки заступника декана факультету обліку та податкового менеджментута заступника Голови вченої ради факультету ОПМ. Є членом Науково-методичної ради КНЕУ імені Вадима Гетьмана.
 
У 2019, 2020 роках була Головою фахової комісії зі вступу на спеціальність «Облік і оподаткування» на бакалаврський і магістерський рівні вищої освіти.
 
З 2018 р. є членом спеціалізованої вченої ради К 26.853.03 Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» за спеціальністю 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит (за видами економічної діяльності)»
 
Як експерт брала  участь в роботі експертної комісії з акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності «Бухгалтерський облік» у Сєвєродонецькому хіміко-механічному технікумі Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (наказ МОН від 13.12.17 №1355-А), проведенні  чергової акредитаційної експертизи  підготовки молодших спеціалістів спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік» (071 «Облік і оподаткування») у Державному вищому навчальному закладі «Шацький лісовий коледж ім.В.В.Сулька» з 17 по 19 квітня 2018 року (три дні),  участь в роботі експертної групи з акредитації Національний університет біоресурсів і природокористування України (відокремлений структурний підрозділ – Рівненський коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України м.Рівне) Наказ №771-Е від 12.05.2020 р. (онлайн-акредитація 18-20 травня 2020 р.)
 
Навчально-методичні та наукові праці:
Автор більше 62 наукових праць та навчальних видань, з  них 43 – наукового та 19 – навчально-методичного характеру, в т.ч. 11 у фахових наукових виданнях  України, 1 – у виданні, занесеному до наукометричних баз; співавтор 1 монографії та 2 навчально-методичних посібників з грифом МОН України
 
Підвищення кваліфікації:
Вищий навчальний заклад післядипломної освіти «ВНЗПО «Статус» (Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ 172137 №01-0042, тема: «Звітність за міжнародними стандартами», 26.12.2017 р.)
Інститут післядипломної освіти ДВНЗ «КНЕУ ім.В.Гетьмана», програма «Дистанційні технології в освітньому просторі університету» (Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СС №02070884/069761-020, 13.03.2020 р.) 
 
Викладання:
Дисципліни «Вступ до спеціальності»; «Фінансовий облік пасивів»
Допомагає студентам у розвитку їх професійного рівня в сфері обліку, аудиту та оподаткування та забезпечує підготовку до участі в національних і міжнародних конференціях.
 
Нагороди, відзнаки, подяки:
За багаторічну сумлінну працію та високий професіоналізм у підготовці фахівців з обліку, аудиту та оподаткування була нагороджена почесними грамотами ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима" у 2013, 2014, 2018, 2019 роках.
За значний вклад у розвиток науки була нагороджена подякою від ГУ ДФС у м. Києві (2016 рік).
 
Наукові інтереси:
Проблеми організації обліку на підприємствах різних організаційно-правових форм. Керівництво науковою роботою студентів усіх форм навчання з написання курсових та кваліфікаційнихробіт, наукових статей та конкурсних робіт. Участь у науковій роботі кафедри, в організації та проведенні студентських олімпіад та наукових конференцій.ствах різних організаційно-правових форм. Керівництво науковою роботою студентів усіх форм навчання з написання курсових та кваліфікаційнихробіт, наукових статей та конкурсних робіт. Участь у науковій роботі кафедри, в організації та проведенні студентських олімпіад та наукових конференцій.