Факультет обліку та податкового менеджменту

Степаненко Оксана Іванівна

Кафедра: Кафедра бухгалтерського обліку та консалтингу
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 24 роки
Біографія:

ORCID ID: 0000-0002-8781-3762

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com.ua/citations?user=S_GUX1YAAAAJ&hl=uk

WEB OF SCIENCE ResearcherID: К-7274-2018

Освіта:

1996 р. - закінчила Київський державний економічний університет за спеціальністю "Облік і аудит".

1999 - 2003 р.р. - навчання в аспірантурі ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана".

2005 р. - захистила дисертацію на тему “Облік і аналіз експортно-імпортних операцій (на прикладі суб’єктів підприємницької діяльності України)” на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.04 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит. Науковий керівник: к.е.н., професор Єфіменко В.І.

2010 р. - отримано вчене звання доцента кафедри обліку підприємницької діяльності (за рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України).

Досвід роботи:

Стаж роботи становить - 24 роки (в т.ч. науково-педагогічний - 18 років).

1996 - 2002 р.р. - викладач Київського торгово-економічного коледжу.

2002 - по теперішній час викладач ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана" на посадах: асистента, старшого викладача, доцента кафедри обліку і оподаткування.

2017 - 2019 р.р. - заступник завідувача кафедри обліку і оподаткування з навчально-методичної роботи ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана".

2016 - по теперішній час - Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д26.006.06 ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) (Згідно Наказів МОН України № 1604, від 22.12.2016; № 1643, від 28.12.2019 р.)

Публікації:

55 наукових та навчальних публікацій, із них: співавтор 2-х навчальних посібників з грифом МОН України: "Бухгалтерський фінансовий облік в Україні" (2009 р.), "Фінансовий облік - 1" (2012 р.); автор 26 статей в наукових фахових виданнях України та 27 в інших виданнях. Основні публікації, які несуть наукову та практичну цінність розміщені в наукометричній базі Google Scholar.

Вагомі результати науково-навчальної діяльності зі студентами: 2014 - 2018 р.р. - наукове керівництво студентами, які зайняли призові місця на Всеукраїнських конкурсах:

  • Довга Т.А. (2014 р.), Чернишенко Я.Г. (2017 р.) - переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у галузі науки "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит";
  • Довга Т.А. (2015 р.) - призер Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Облік і аудит";
  • Довга Т.А. (2016 р.) - переможець Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності "Облік і оподаткування" (освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр);
  • Чернишенко Я.Г. (2018 р.) - призер Всеукраїнського конкурсу бакалаврських та магістерських дипломних робіт студентів закладів вищої освіти зі спеціальності "Облік і оподаткування" (освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр).