Факультет обліку та податкового менеджменту

Амбарчян Маргарита Самвелівна

Кафедра: Кафедра обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу
Посада: доцент
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 5 років
Біографія:

Народилася у м. Києві.

У 2011 році закінчила Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана за спеціальністю «Облік та аудит» та отримала кваліфікацію магістра.

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Аналіз консолідованої фінансової звітності банків» у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана. У 2015 році отримала науковий ступінь кандидата економічних наук.

У 2015-2017 р.р. працювала на посаді доцента кафедри обліку і аудиту Київського національного університету технологій та дизайну.

У 2020 р. одержала сертифікат IELTS, виданий British Council Україна, який підтверджує знання англійської мови на рівні С1 Advanced (підсумковий бал - 7,5).

Викладає дисципліни: «Облік в бюджетних установах», «Фінансовий аналіз в бюджетних установах», «Корпоративний аналіз та бізнес-діагностика», «Корпоративний аналіз та бізнес-діагностика» (англійською мовою).

Напрям наукової діяльності: обліково-аналітичне забезпечення діяльності установ державного сектору.

Має 30 наукових праць, серед них – 19 статей у наукових фахових виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз.