Факультет обліку та податкового менеджменту

Кіндрацька Любомира Максимівна

Кафедра: Кафедра обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу
Посада: завідувач кафедри
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 27 років
Біографія:

У 1974 році закінчила Тернопільський фінансово-економічний інститут. Кандидатську дисертацію захистила у 1990 році, а докторську — у 2003 році. Член спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій за спеціальністю 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит. Заслужений працівник Державного вищого навчального закладу “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”.