Факультет обліку та податкового менеджменту

Кузьмінська Ольга Едуардівна

Кафедра:Кафедра податкового менеджменту та фінансового моніторингу
Посада:професор
Вчене звання:доцент
Науковий ступінь:кандидат економічних наук
Стаж роботи:28 років
Біографія:

 Кандидат економічних наук з 1996 року. Дисертацію захистила 26 квітня 1996 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.01.53.04 при Київському державному економічному університеті.

З листопада 1992 року по теперішній час професійна діяльність пов’язана з Державним вищим навчальним закладом “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”.

Основні етапи  педагогічної діяльності: з серпня 1996 року по вересень 1997року - асистент кафедри обліку та аудиту в кредитних і бюджетних установах; з вересня 1997 року по жовтень 1999 року -  старший викладач цієї ж кафедри; з жовтня 1999 року по серпень 2011 року - доцент кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу.

У жовтні 2001 року  присвоєно вчене звання доцента.

З 1 вересня 2011 року – професор кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу.

З грудня 2005 року по січень 2021 року - заступник завідувача кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу.

У 2014 році нагороджена Знаком «Заслужений працівник Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана».

Підготовлено в установлений термін 4 кандидати економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Брала участь у  розробленні і виконанні двох проектів науково – дослідних робіт за рахунок видатків державного бюджету:  «Стандартизація бухгалтерського обліку в банківських та бюджетних установах України» (2009 - 2010 р.р.) та  «Модернізація аналізу фінансової звітності суб’єктів господарювання в умовах інноваційного розвитку економіки України» (2015 - 2016 р.р.). Автор численних наукових праць, опублікованих у вітчизняних і зарубіжних фахових виданнях, у тому числі, у виданнях, зареєстрованих у міжнародних наукометричних базах. Отримано документи на права інтелектуальної власності - 15 свідоцтв авторського права на твір.