Факультет обліку та податкового менеджменту

Парасій-Вергуненко Ірина Михайлівна

Кафедра: Кафедра податкового менеджменту та фінансового моніторингу
Посада: професор
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 39 років
Біографія:

 Парасій-Вергуненко ірина Михайлівна, д.е.н., професор

Стаж науково-педагогічної роботи в КНЕУ – 39 років

 

Закінчила із золотою медаллю середню школу №141 м. Києва, із відзнакою Українську сільськогосподарську академію за спеціальністю «бухгалтерський облік», аспірантуру Київського інституту народного господарства на кафедрі економічного аналізу. Захистила в 1985 р. кандидатську дисертацію на тему «Аналіз якості продукції» та в 2009 р. докторську дисертацію на тему "Стратегічний аналіз в банках»,   має науковий ступінь доктора економічних наук, вчене звання професора; З 1985 року працювала старшим науковим співробітником наукового сектору Київського інституту народного господарства, асистентом, старшим викладачем, доцентом, професором кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах. В 1994 році  отримала вчене звання доцента, в 2008 році - вчене звання професора кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу, член спеціалізованої вченої ради Д 26.006.06 зі спеціальності 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Стаж педагогічної роботи в КНЕУ – 39 років;  має досвід навчально-методичної та науково-дослідної роботи, а є автором понад 190 наукових праць,  (з них 10 монографій,  12 підручників та навчальних посібників у співавторстві, 1 -одноосібний підручник). Здійснює керівництво курсовими та магістерськими дипломними роботами, очолює керівництво студентським науковим гуртком «Аналітик»,  бере участь у підготовці науково-педагогічних кадрів, підготувала 11 кандидатів економічних наук, нагороджена почесною грамотою Міністерства освіти і науки України за успішне керівництво  науковими студентськими роботами на конкурсі  студентських робіт.Заслужений працівник ДВНЗ“Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”.

Наукова діяльність.Основні педагогічні, наукові інтереси та дослідницька діяльність присвячені проблемам розвитку економічного аналізу,  аналізу господарської діяльності, стратегічного та фінансового аналізу, бізнес-аналізу.

Викладає навчальні курси:«Економічний аналіз», "Теорія економічного аналізу", "Корпоративний аналіз та бізнес-діагностика", «Аналіз господарської діяльності», «Стратегічний бізнес-аналіз», «Аналіз банківської діяльності», «Фінансовий аналіз в банках», «Фінансовий аналіз».

.