Факультет обліку та податкового менеджменту

Свірко Світлана Володимирівна

Кафедра: Кафедра податкового менеджменту та фінансового моніторингу
Посада: професор
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 17 років
Біографія:

У 1994 році закінчила Київський державний економічний університет, аспірантуру КНЕУ - в 1998 році. Докторську дисертацію захистила у 2006 році. Очолює в КНЕУ спеціалізовану вчену раду по захисту дисертацій за спеціальністю 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит. Директор науково-дослідного Інституту обліку ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана». Обрана академіком Академії економічних наук України.