Факультет обліку та податкового менеджменту

Оголошується конкурс17 Вересня 2018р.

До уваги студентів факультету
обліку та податкового менеджменту!
 
Оголошується конкурс на переведення студентів денної та заочної форм навчання факультету обліку та податкового менеджменту на навчання за державним замовленням на наявні вакантні місця (наведені в таблиці):
 
Наявність вакантних місць станом на 1 вересня 2018 року
 
Денна форма навчання
1 курс
2 курс
3 курс
3(4) курс -     зі скороченим терміном навчання
4 курс
Облік і аудит в АПК
6 курс
 (магістри 2 рік навчання)
 0
0
0
0
1
1
 
Заочна форма навчання
1 курс
2 курс
3 курс
3(4) курс - зі скороченим терміном навчання
4 курс
Облік і аудит
5 курс
(магістри 1 рік навчання)
0
0
0
0
1
0
 
У відповідності з Положенням про порядок переведення студентів ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В Гетьмана» на вакантні місця навчання за державним замовленням (розміщене на сайті університету: https://kneu.edu.ua/userfiles/students/poloj_perevedennya_vacantni_miscya.pdf)
для участі у конкурсістуденти подають в деканат факультету (денна форма  навчання – ауд. 48, 2 корпус; заочна форма навчання – ауд. 19, 2 корпус)
до 26 вересня 2018 р. (включно) такі документи:
1. Власноруч написану заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора Університету;
2. Завірену деканатом копію навчальної картки (замовляється в деканаті факультету);
3. Довідку щодо середнього балу успішності (видається деканатом факультету);
4. Копії та оригінали документів, які підтверджують право на переведення поза конкурсом або на першочергове право переведення на навчання за державним замовленням (за наявності).
 
 Декан факультету ОПМ                                               М.І. Бондар