Факультет обліку та податкового менеджменту

V Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію «Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасні концепції розвитку»04 Лютого 2019р.

Шановні студенти!

Факультет обліку та податкового менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» запрошує Вас взяти участь у роботі V Всеукраїнської науково-практичноїстудентськоїконференції: 

«Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасні концепції розвитку»,

яка відбудеться 17 квітня 2019 року.

Мета конференції: дослідження стану, проблем та стратегічних напрямів розвитку обліку, аналізу, аудиту та оподаткування у світлі сучасних викликів.
Форма участі: дистанційна з публікацією тез доповідей в електронному збірнику.
Вартість участі: безкоштовна.
Мови конференції: українська, російська, англійська.
 
Тематичні напрями конференції:
  1. Актуальні проблеми розвитку теорії бухгалтерського обліку.
  2. Податковий менеджмент у системі бухгалтерського обліку.
  3. Соціально та безпеко-орієнтовні моделі обліку та контролю.
  4. Модернізація обліку в кредитних і бюджетних установах.
  5. Бізнес-аналіз діяльності суб’єктів господарювання.
  6. Стан і сучасні тенденції розвитку теорії та практики аудиту.
  7. Розвиток інформаційних систем обліку, аналізу та аудиту в умовах цифрової адженди України.
  8. Облік і контроль в управлінні сучасними аграрними формуваннями.
Вимоги до оформлення тез наведено в інформаційному листі.
Сподіваємося на Вашу зацікавленість та плідну співпрацю!
Контактні телефони організаторів конференції:
Самборська-Музичко Юлія Олександрівна – секретар конференції.
E-mail: skonfkneu@gmail.com
Tel.: +38 (044) 371-62-38