Факультет обліку та податкового менеджменту

VІІ Всеукраїнська науково-практична студентська конференція «Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасні концепції розвитку»11 Травня 2021р.

11 травня 2021 р.
Факультет обліку та податкового менеджменту
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
проводитьVІІ Всеукраїнську науково-практичну студентську конференцію
«Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасні концепції розвитку»
 
Запрошуємо до участі та співпраці!
 
Тематичні напрями конференції:
1.  Актуальні проблеми розвитку теорії і практики бухгалтерського обліку та звітності.
2.  Бізнес-консалтинг та аутсорсинг в бухгалтерському обліку.
3.  Системи і методи управлінського обліку та фінансового менеджменту.
4.  Облік і контроль в управлінні агробізнесом.
5.  Податковий менеджмент у системі управління підприємством.
6.  Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку в державному та фінансовому секторах.
7.  Бізнес-аналіз в управлінні підприємствами: теорія та практика.
8.  Стан і сучасні тенденції розвитку теорії та практики аудиту.
9.  Розвиток інформаційних систем обліку, аналізу та аудиту в контексті стратегії Україна-2030Е.
 
Форма участі: дистанційна з публікацією тез доповідей в електронному збірнику.
Вартість участі: безкоштовна.
Мови конференції: українська, англійська, польська.
Більш детальна інформація наведена в інформаційному листку. 
 
Сподіваємося на Вашу зацікавленість та плідну співпрацю!