Факультет обліку та податкового менеджменту

Міжнародні стандарти фінансової звітності: лекції викладачів Таллінського технологічного університету студентам обліково-економічного факультету ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»16 Квітня 2013р.

25 -29 березня 2013 року з дружнім візитом з Естонії до нашого університету на обліково-економічний факультет завітали директор департаменту обліку та аудиту  Таллінського технологічного університету д.е.н., професор Яан Алвер та д.е.н., професор Інституту обліку та аудиту даного вищого навчального закладу Лехте Алвер, які прочитали курс лекцій з Міжнародних стандартів фінансової звітності.

За участю професорів Таллінського технологічного університету відбувся круглий стіл на кафедрі обліку підприємницької діяльності з обміну досвідом підготовки фахівців  з обліку та аудиту.

За результатами роботи прийнято рішення про подальше науково-дослідницьке співробітництво між  Інститутом обліку та аудиту Таллінського технологічного університету та кафедрою обліку підприємницької діяльності обліково-економічного факультету  нашого університету.