Факультет обліку та податкового менеджменту

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах сталого розвитку» 10 грудня 2020 року10 Грудня 2020р.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
 
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
запрошує Вас взяти участь у роботі
VІ Міжнародної науково-практичної конференції
 
«Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма
в умовах сталого розвитку»,
присвяченої 20-й річниці створення кафедри аудиту КНЕУ, яка відбудеться у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ 10 грудня 2020 року.
 
Мета конференціївизначення та обґрунтування сучасних напрямів розвитку обліку, аналізу, аудиту й оподаткування в умовах реалізації концепції сталого розвитку.
Форма участі у конференції:он-лайн.
Вартість участі: безкоштовна.
Робочі мови:українська, англійська, російська, польська.
 
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
  1. Парадигма бухгалтерського обліку в умовах дії концепції сталого розвитку.
  2. Виклики сталого розвитку в професії бухгалтерів і аудиторів.
  3. Професійна етика бухгалтерів і аудиторів в Україні: вплив євроінтеграції та глобалізації.  
  4. МСФЗ: тенденції удосконалення обліку та звітності.
  5. Модернізація методик обліку банківських операцій.
  6. Стратегія формування облікової інформації суб’єктами державного сектору економіки.
  7. Теорія і практика аудиту в умовах сталого розвитку.
  8. Digital-інновації в обліку, аналізі, аудиті та оподаткуванні.
  9. Система оподаткування в управлінні сталим розвитком суб’єкта господарювання.
  10. Актуальні питання теорії і практики бізнес-аналізу в умовах сталого розвитку.
   Пленарне засідання відбудеться 10 грудня 2020 року з використанням платформи Zoom Meetings. Інструкцію щодо підключення учасники конференції отримають на свої  електронні поштові скриньки.
Програму конференції буде розміщено на сайті факультету обліку та податкового менеджменту КНЕУ за посиланням: https://oef.kneu.edu.ua/ua/
 
  За підсумками конференції буде сформований електронний (PDF) варіант збірника матеріалів конференції, із наданням відповідних бібліотечних індексів УДК та міжнародного стандартного книжного номеру (ISBN).
 
  Матеріали конференції будуть розміщені у Інституційному репозитарії КНЕУ на сайті iRKNEU(http://ir.kneu.kiev.ua:8080/) в спільноті «Матеріали конференцій»; на сайтах АПУ та САУ.
 
 
Вимоги до оформлення тез наведено в інформаційному листі.
  kokbu@ukr.net
099-429-48-46
Координатор – к.е.н., професор Кузьмінська О.Е.
 
Сподіваємося на Вашу зацікавленість та плідну співпрацю!