Факультет обліку та податкового менеджменту

Облік і аудит

Студент обирає для вивчення 3 (три) дисципліни із запропонованих.

Вибір навчальних дисциплін студент повинен здійснити зі свого особистого кабінету в електронному журналі.

Остання редакція: 12.03.20