Факультет обліку та податкового менеджменту

Облік, аудит та оподаткування

Анотації вибіркових дисциплін на 4 курс

УВАГА! На 7 семестр студенти обирають для вивчення 3 (три) дисципліни, на 8 семестр - 2 (дві) дисципліни

Вибір навчальних дисциплін студент повинен здійснити зі свого особистого кабінету в електронному журналі

 

Остання редакція: 12.03.20