Факультет обліку та податкового менеджменту

Освітньо-професійна програма "Облік, контроль та оподаткування агробізнесу"

Спеціалізація "Облік, контроль та оподаткування агробізнесу"
Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»
Кваліфікація фахівця – магістр обліку і оподаткування
Форма навчання: денна, заочна
Термін навчання1рік 4 місяців /1 рік 6 місяців
 
Спеціалізація “Облік, аудит та оподаткування агробізнесу”– одна з фундаментальних спеціальностей у нашому університеті, обираючи яку Ви робите впевнений крок до своєї успішної кар’єри!
Дана магістерська програма спрямована на підготовку професіоналів з обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування, здатних здійснювати подальше
навчання та професійну діяльність, вирішувати складні завдання щодо інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень на підприємствах
аграрно-промислового сектора економіки України.
Агробізнес - це величезний, прибутковий, інвестиційно привабливий сектор економіки, для забезпечення ефективної роботи якого необхідні бухгалтери, аудитори, економісти-аналітики тощо.
Кадри – вирішують все! Диплом магістра дозволяє нашим випускникам претендувати на найвищі керівні посади в управлінській структурі будь-якого підприємства або ж здійснювати ефективний менеджмент власного бізнесу!
Освітньо-професійна програма є практично-орієнтованою і реалізується шляхом співробітництва з сучасними передовими підприємствами аграрно-промислового сектора економіки України, українськими науковими інститутами, консалтинговими й аналітичними центрами, аудиторськими компаніями, фахівці яких залучаються до навчального процесу. Отримані знання формують соціально-комунікативні, особистісно-поведінкові компетентності, які сприяють успішному кар’єрному зростанню фахівців за спеціалізацією «Облік, аудит та оподаткування агробізнесу».
Особливістю даної програми є те, що вона спрямована на розвиток у майбутніх фахівців здатності до системного мислення розв’язувати складні завдання і проблеми у сфері професійної діяльності з організації бухгалтерського обліку, оподаткування, бізнес-аналізу, аудиторсько-ревізійної та контрольно-ревізійної роботи як  на великих аграрно-промислових підприємствах так і на інших суб’єктах підприємницької діяльності.
Навчальний процес базується на активному впроваджені інтерактивних, комбінованих та проблемних лекцій, кейс-методів, застосуванні технологій візуалізації інформації при проведенні контактних занять, семінарів-дискусій, презентацій-обговорень; залученні до навчального процесу виконання студентами індивідуальних та групових короткострокових/довгострокових навчальних проектів.
Детальніше про нашу магістерську програму можна дізнатися тут.
Переваги навчання:
 • Кваліфікований викладацький склад
 • ІТ - технології в обліку та аудиті
 • Сертифікаційні програми
 • Стажування на реальних підприємствах
 • Можливість навчатися за індивідуальним планом
 • Поглиблене вивчення іноземної мови
 • Міжнародне стажування
 • Друга спеціальність «Викладач економіки»
 • Можливість навчання на військовій кафедрі
Наші випускники працюють у різноманітних сферах економіки в провідних міжнародних, столичних та регіональних компаніях на посадах:
 • Головного бухгалтера
 • Фінансового директора
 • Аудитора
 • Бухгалтера
 • Податкового менеджера
 • Бізнес-аналітика
 • Фінансового аналітика
 • Фінансиста
 • Викладача економіки
Остання редакція: 04.02.21