Факультет обліку та податкового менеджменту

Початковий рівень вищої освіти (молодший бакалавр)

       
Запрошуємо до дружної і креативної команди факультету обліку та податкового менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».
       Ви отримали унікальну можливість на початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти отримати ступінь «молодший бакалавр» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» в межах галузі знань 07 «Управління та адміністрування».
       Ступінь молодшого бакалавра – новий освітній продукт у системі вищої освіти України, вперше із 2019-2020 навчального року ДВНЗ «КНЕУ імені В. Гетьмана» оголошує набір на навчання за коротким циклом (два роки) з отриманням освітньо-професійного ступеня «молодший бакалавр».
     Ступінь молодший бакалавр є початковою точкою безперервного процесу навчання протягом всього свідомого життя.Диплом молодшого баклавра надасть можливість отримати диплом бакалавра зі скороченим терміном навчання (2 роки).
     Навички логічного мислення Ви отримали за період навчання у загальноосвітній середній школі. Тож пропонуємо використати їх, аналізуючи зміст рисунка, наведеного нижче.
 
 
Отож, рішення за Вами!
       Для навчання на початковому (короткому циклі вищої освіти) необхідно мати:
  • сертифікат ЗНО з двох предметів (перший – українська мова та література –обов’язково, а другий – за вибором (Іноземна мова або Географія));
  • атестат про повну загальну середню освіту.
    Обираючи короткий цикл навчання на початковому рівні вищої освіти рекомендовано урахувати що:
  • термін навчання складає 2 роки;
  • вартість навчання буде нижчою порівняно з іншими рівнями.
       І найголовніше, диплом молодшого бакалавра дає змогу обирати найкращий для себе варіант:
  • розпочати професійну діяльність за обраним фахом;
  • продовжити навчання на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти, але також за скороченим терміном навчання (2 роки) і отримати ступінь вищої освіти «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування».
         Диплом молодшого бакалавра за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» дасть змогу обіймати посади фахівців з бухгалтерського обліку, контролю, аналізу, аудиту, оподаткування на підприємствах усіх видів діяльності, форм власності та організаційно-правових форм, а також в органах державної влади та місцевого самоврядування, громадських організаціях.
    Ми формуємо фахівців нового типу з високими професійними якостями та набутими здібностями до управлінської та підприємницької діяльності.
 
       Чекаємо на Вас, маючи тверде переконання, що початковим моментом ваших майбутніх професійних здобутків буде навчання на короткому циклі вищої освіти «молодший бакалавр».
 
 
 
 
Остання редакція: 18.04.19