Факультет обліку та податкового менеджменту

Навчально-методична робота

Важливою складовою діяльності викладачів кафедри є наукова робота, яка спрямована на дослідження теоретичних, методологічних та методичних, організаційних і прикладних питань удосконалення системи обліку, аналізу й аудиту в Україні у контексті розвитку теорії сучасної економічної науки, а також креативного узагальнення існуючих тенденцій розвитку обліково-аналітичного забезпечення стратегічного та тактичного управління господарюючими суб’єктами.

Суттєвим доробком наукової діяльності кафедри бухгалтерського обліку є кількість захищених дисертацій, що налічує 22 роботи, з яких 2 докторські та 20 кандидатських.

Постійно, з відповідною ротацією в аспірантурі та докторантурі на кафедрі навчаються і виконують свої дослідження 20 осіб. Кафедрою здійснюється плідна наукова співпраця з Всеукраїнською громадською організацією «Всеукраїнський бухгалтерський клуб»(заступник голови з питань науки і освіти Ю.А.Кузьмінський), науково-практичне видання «Незалежний аудитор» (головний редактор Ю.А.Кузьмінський) і редакцією журналу «Баланс» (участь у щорічних засіданнях круглого столу, організація та проведення всеукраїнських конкурсів наукових робіт студентів і молодих вчених – фахівців бухгалтерського обліку, участь у щорічних всеукраїнських бухгалтерських конгресах тощо). Налагоджені постійні плідні наукові взаємозв’язки з провідними вітчизняними та закордонними економічними вищими організаціями та установами. Набутий досвід використовується при написанні навчально-методичної літератури, наукових статей, посібників, підручників, у виступах та конференціях і семінарах, при наданні рекомендацій і пропозицій щодо підготовки фахівців та нових нормативних актів з обліку, контролю і аудиту.

На кафедрі створена Науково-інформаційна секція, на засіданнях якої рецензуються підготовлені до друку статті викладачів та аспірантів, здійснюється попередній захист кандидатських і докторських дисертацій. Зазвичай щорічний доробок складає близько 50 наукових та науково-методичних праць, а загалом з моменту заснування за матеріалами проведених професійних досліджень викладачами кафедри підготовлені та опубліковані у фахових виданнях, матеріалах наукових конференцій більш 500 статей, видані 3 монографії та 3 навчальні посібники.

Остання редакція: 14.11.18