Факультет обліку та податкового менеджменту

Дисципліни бакалаврського рівня

Остання редакція: 21.09.11
Облік зовнішньоекономічних операцій

1. Мета опанування навчальної дисципліни. Її взаємозв’язок з іншими навчальними дисциплінами навчального плану.

Формування у студентів сучасної системи знань про облік зовнішньоекономічної діяльності підприємств, вивчення основних принципів, методик та організації обліку господарських процесів, керівництва обліком та звітністю на підприємствах в Україні