Факультет обліку та податкового менеджменту

Дисципліни бакалаврського рівня

Облік зовнішньоекономічних операцій

1. Мета опанування навчальної дисципліни. Її взаємозв’язок з іншими навчальними дисциплінами навчального плану.

Формування у студентів сучасної системи знань про облік зовнішньоекономічної діяльності підприємств, вивчення основних принципів, методик та організації обліку господарських процесів, керівництва обліком та звітністю на підприємствах в Україні

1С: Бухгалтерія (Україна)

1.Мета опанування навчальної дисципліни. Її взаємозв’язок з іншими навчальними дисциплінами навчального плану.
Бухгалтерський облік є інформаційною базою управління та контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємств, що сприяє зміцненню принципів господарського розрахунку та самоокупності, за його допомогою здійснюється спостереження за правильністю використання господарських засобів, здійснюється контроль за витратами і доходами підприємств, визначаються фінансові результати їх фінансово-господарської діяльності

Управління комерційною діяльністю у прикладних програмних рішеннях

1.Мета опанування навчальної дисципліни. Її взаємозв’язок з іншими навчальними дисциплінами навчального плану.
Бухгалтерський облік  є  інформаційною базою управління та контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємств, фірм, об’єднань, що сприяє зміцненню принципів господарського розрахунку та самоокупності, за його допомогою здійснюється спостереження за правильністю використання господарських засобів, здійснюється контроль за витратами і доходами підприємств, визначаються фінансові результати їх фінансово-господарської діяльності