Факультет обліку та податкового менеджменту

Наукова діяльність

 Викладачі кафедри проводять наукові дослідження з питань теорії та практики бухгалтерського обліку на підприємствах, обліку операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності; підготовки та надання фінансової інформації внутрішнім і зовнішнім користувачам з метою прийняття управлінських рішень.

Перелік напрямків наукової діяльності

    Встановлення постійних зв’язків та плідна науково - дослідна співпраця з провідними економічними вузам України, з Всеукраїнським бухгалтерським клубом «Баланс» та іншими вітчизняними та закордонними інституціями у формі:
 -  участі у міжнародному науково – дослідному співробітництві, зокрема у закордонних конгресах фахівців з обліку і аудиту;
 - участі у науково – дослідній співпраці з національними установами та освітніми інституціями, зокрема при організації та проведенні Всеукраїнських бухгалтерських конгресів;
 - участі в організації та проведенні Всеукраїнських олімпіад та конкурсів наукових робіт студентів і молодих учених;
 - організації та участі у засіданнях круглих столів, які щорічно проводить Всеукраїнський бухгалтерський клуб «Баланс» разом з редакцією журналу «Баланс» за участі головних бухгалтерів підприємств України та провідних аудиторів;
 - рецензування монографій, попереднього захисту докторських та кандидатських дисертацій, відповідних авторефератів, наукових робіт студентів тощо.
 Постійно із року в рік виконується значна робота по написанню докторських та  кандидатських дисертацій.
 На кафедрі створена Науково-інформаційна секція, на засіданнях якої рецензуються підготовлені до друку навчальні посібники, наукові статті викладачів та аспірантів. Щорічний доробок опублікованих наукових та науково-методичних праць складає 18-20 одиниць загальним обсягом 10-12 д.а.
 Щорічна практична апробація результатів наукових досліджень на 18-20  міжнародних, всеукраїнських, внутрішньо університетських  та інших наукових і науково-практичних конференціях з виступами та тезами доповідей загальним обсягом 3-4 д.а.
 Активна участь в обговоренні наукових досліджень на засіданнях Науково-технічної Ради КНЕУ та Вченої Ради ОЕФ.
 Результати наукової діяльності кафедри за останні 5 років висвітлені у двох монографіях :
 Бухгалтерський облік у прийнятті управлінських стратегічних рішень : монографія / А.В. Шайкан. – К.: КНЕУ, 2009. – 303 с.
Консолідована фінансова звітність: теоретична концептуалізація побулови : монографія / М.Р. Лучко. – К.: КНЕУ, 2007. – 263 с. 16 д. а..

Остання редакція: 22.09.11