Факультет обліку та податкового менеджменту

Дисципліни бакалаврського рівня

Остання редакція: 12.02.19
Облік і звітність в оподаткуванні (спец. 6.030509)

Мета навчальної дисципліни "Облік і звітність в оподаткуванні"- опанування студентами теоретичних та практичних основ ведення обліку розрахунків за податками на підприємствах, засвоєння порядку обчислення та сплати податків, вивчення методики складання і порядку подання податкової звітності.

Навчальна дисципліна "Облік і звітність в оподаткуванні"  логічно продовжує дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Фінансовий облік І» та «Фінансовий облік ІІ», «Облік та оподаткування діяльності малих підприємств», «Система оподаткування суб’єктів підприємництва», «Облік і звітність в оподаткуванні» і створює передумови для опанування студентами дисципліни «Аудит», «Управлінський облік», «Аналіз господарської діяльності»

Бухгалтерський облік з використанням пакетного програмного забезпечення (спец. 071)

Мета навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік з використанням пакетного програмного забезпечення" – формування у студентів теоретичних основ та практичних навичок ведення обліку з використанням прикладних програмних рішень.

Навчальна дисципліна «Бухгалтерський облік з використанням пакетного програмного забезпечення» має тісний зв'язок з дисциплінами як циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки («Основи економічної науки», «Інформатика»), а також циклу професійної підготовки («Інформаційні системи і технології в обліку»)