Факультет обліку та податкового менеджменту

Дисципліни бакалаврського рівня

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

НА ПЕРШОМУ (БАКАЛАВРСЬКОМУ) РІВНІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

"ОБЛІК, АУДИТ ТА ОПОДАТКУВАННЯ АГРОБІЗНЕСУ"

Галузь знань - 07 "Управління та адміністрування"

Спеціальність 071 "Облік і оподаткування"

Спеціалізація - "Облік, аудит та оподаткування агробізнесу"

Обсяг програми - 240 кредитів ЄКТС

Тривалість програми - 4 роки

Форма навчання - денна/заочна

Аналіз господарської діяльності

Аудит

Бухгалтерський облік (загальна теорія спец. 071)

Бухгалтерський облік (загальна теорія) (спец. 051, 073)

Внутрішньогосподарський контроль (спец. 6.030509)

Звітність підприємств (спец. 6.030509)

Бухгалтерський облік з використанням пакетного програмного забезпечення (спец. 051)

Бухгалтерський облік з використанням пакетного програмного забезпечення (спец. 073)

Історія бухгалтерського обліку

Основи економічного контролю (спец. 071)

Вступ до спеціальності (спец. 071)

Міжпредметний тренінг

Облік в зарубіжних країнах

Облік і звітність субєктів малого підприємництва

Облікова політика підприємства (спец. 6.030509)

Організація обліку в фермерських господарствах

Основи наукових досліджень (спец. 071)

Податковий облік і звітність

Судово-бухгалтерська експертиза

Управлінський облік (спец. 6.030509)

Фінансовий облік І (спец. 071)

Фінансовий облік ІІ (спец. 071)

Облік і звітність в оподаткуванні (спец. 6.030509)

Бухгалтерський облік з використанням пакетного програмного забезпечення (спец. 071)

Фінансова звітність підприємств (каф.обліку,аналіза та ау-ту в АПК)

 

 

Остання редакція: 31.05.19