Факультет обліку та податкового менеджменту

Дисципліни бакалаврського рівня

Аналіз господарської діяльності

Аудит

Бухгалтерський облік (загальна теорія спец. 071)

Бухгалтерський облік (загальна теорія) (спец. 051, 073)

Внутрішньогосподарський контроль (спец. 6.030509)

Звітність підприємств (спец. 6.030509)

Бухгалтерський облік з використанням пакетного програмного забезпечення (спец. 051)

Бухгалтерський облік з використанням пакетного програмного забезпечення (спец. 073)

Історія бухгалтерського обліку

Основи економічного контролю (спец. 071)

Вступ до спеціальності (спец. 071)

Міжпредметний тренінг

Облік в зарубіжних країнах

Облік і звітність субєктів малого підприємництва

Облікова політика підприємства (спец. 6.030509)

Організація обліку в фермерських господарствах

Основи наукових досліджень (спец. 071)

Податковий облік і звітність

Судово-бухгалтерська експертиза

Управлінський облік (спец. 6.030509)

Фінансовий облік І (спец. 071)

Фінансовий облік ІІ (спец. 071)

Облік і звітність в оподаткуванні (спец. 6.030509)

Бухгалтерський облік з використанням пакетного програмного забезпечення (спец. 071)

Фінансова звітність підприємств (каф.обліку,аналіза та ау-ту в АПК)

 

 

Остання редакція: 18.04.19