Факультет обліку та податкового менеджменту

Дисципліни магістерського рівня

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
підготовки здобувачів вищої освіти
на другому (магістерському) рівні
"ОБЛІК, АУДИТ ТА ОПОДАТКУВАННЯ АГРОБІЗНЕСУ"
 
Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»
Кваліфікація фахівця – магістр з обліку і оподаткування
Форма навчання: денна, заочна
Термін навчання 1 рік 4 місяці /1 рік 6 місяців
Остання редакція: 03.04.19
Компютерні інформаційні системи в аудиті зі спеціальності 6.030509