Факультет обліку та податкового менеджменту

Дисципліни магістерського рівня

 
Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»
Кваліфікація фахівця – магістр з обліку і оподаткування
Форма навчання: денна / заочна
Термін навчання 1 рік 4 місяці /1 рік 6 місяців
Остання редакція: 31.05.19
Компютерні інформаційні системи в аудиті зі спеціальності 6.030509