Факультет обліку та податкового менеджменту

Наукова робота

Науково-дослідницька робота кафедри ведеться за держбюджетною темою «Удосконалення обліку і контролю на підприємствах АПК».  У рамках даної теми підготовлено навчальний посібник «Інформаційні системи і технології в обліку агропромислових формувань» (професор Коцупатрий М.М., доценти Золотарьова Н.С. та Царьов М.С.), монографія «Обліково-аналітичне забезпечення управління біологічними претвореннями в інкубаторно-птахівничих підприємствах» (професор Коцупатрий М.М., доцент Золотарьова Н.С.), навчальний посібник «Фінансовий облік» (професор Коцупатрий М.М., доцент Канцуров О.О.), навчальний посібник «Облік і звітність підприємств в системі оподаткування» (професор Коцупатрий М.М.).

Найбільш значимою виконаною роботою є розроблені кафедрою (професор Лінник В. Г., професор Коцупатрий М.М.) «Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств», виконані на замовлення Мінагрополітики спільно з Мінагрополітики та ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН.

Професори Лінник В.Г. і Коцупатрий М.М. в 2006 році  брали участь у розробці Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи» та Методичних рекомендацій з обліку біологічних активів.

Кафедрою спільно з кафедрою економіки агропромислових формувань проведено міжнародні науково-практичні конференції «Удосконалення економічного механізму функціонування аграрних підприємств в умовах невизначеності» (травень 2004 р.) «Економіка агробізнесу: суть та процес викладання у вищих навчальних закладах» (листопад 2005 р.).

До 100-річчя КНЕУ в березні 2006 року кафедрою була проведена Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 100-річчю від дня народження одного із фундаторів вітчизняної школи бухгалтерського обліку і контролю доктора економічних наук, професора Німчинова Прокопа Петровича «Становлення та розвиток обліку, контролю і аналізу в Україні».

В жовтні 2007 року на честь 30-річчя кафедри обліку, аналізу та аудиту в АПК була проведена Міжнародна науково-практична конференція: «Облік і контроль на підприємствах АПК: стан та перспективи розвитку».

В квітні 2007 кафедрою проведена ІІ Всеукраїнська студентська наукова конференція «Реформування обліку в аграрних підприємствах в умовах ринкової економіки».

В жовтні 2008 року кафедрою була проведена ІІІ Міжнародна науково-практична конференція: «Облік і контроль на підприємствах АПК: стан та перспективи розвитку».

В лютому 2010 року кафедрою була проведена науково-методична конференція: «Забезпечення відкритості, прозорості та об'єктивності оцінювання якості навчальної роботи студентів: досвід, проблеми та перспективи розвитку».

В жовтні 2012 року на честь 35-річчя кафедри обліку, аналізу та аудиту в АПК була проведена Міжнародна науково-практична конференція: «Облік і контроль на підприємствах АПК: стан та перспективи розвитку».

В квітні 2015 року кафедрою була проведена Міжнародна науково-практична конференція: «Проблеми управління у великотоварних агропромислових формуваннях».

Остання редакція: 16.11.18