Факультет обліку та податкового менеджменту

Оголошується конкурс02 Квітня 2018р.

До уваги студентів факультету обліку та податкового менеджменту!
 
Оголошується конкурс
на переведення студентів денної та заочної форм навчання
факультету обліку та податкового менеджменту на навчання за державним замовленням на наявні вакантні місця:
 
Наявність вакантних місць станом на 01 березня 2018 року:
 
Денна форма навчання
1 курс
2 курс
3 курс
3(4) курс - зі скороченим терміном навчання
4 курс
5 курс (магістри перший рік навчання)
 1
1
2
0
1
2

Заочна форма навчання
1 курс
2 курс
3 курс
3(4) курс - зі скороченим терміном навчання
4 курс
5 курс (магістри перший рік навчання)
1*
0
0
0
0
0
* Вакантне місце станом на 27 березня 2018 року.
    
 
     Для участі у конкрсі студенти подають в деканат факультету (денна форма  навчання – ауд. 48, 2 корпус; заочна форма навчання –ауд. 19, 2 корпус) до 2 квітня 2018 р. (включно) наступні документи:
 
1. Власноруч написану заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора Університету;
2. Завірену деканатом копію навчальної картки (замовляється в деканаті факультету);
3. Довідка щодо середнього балу успішності (видається деканатом факультету);
4. Копії та оригінали документів, які підтверджують право на переведення поза конкурсом або на першочергове право переведення за державним замовленням (за наявності).