Факультет обліку та податкового менеджменту

VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах інформаційного суспільства», присвячена 115-річчю ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»09 Грудня 2021р.


09 - 10 грудня 2021 р.
Факультет обліку та податкового менеджменту
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
проводитьVІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах інформаційного суспільства», присвячену 115-річчю ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
 
Запрошуємо до участі та співпраці!
 
Тематичні напрями конференції:
1.     Трансформація методології бухгалтерського обліку в контексті сучасної інформаційної політики.
2.     Розвиток професії бухгалтерів і аудиторів в умовах інформаційного суспільства.
3.     Професійна етика бухгалтерів і аудиторів в Україні: вплив диджиталізації суспільства.
4.     Сучасні тенденції удосконалення обліку та звітності за МСФЗ.
5.     Конвергенція принципів інформаційного суспільства в обліку банківських операцій.
6.     Податковий менеджмент в умовах сталого розвитку.
7.     Стратегія реформування обліку і аудиту в державному секторі.
8.     Фінансовий моніторинг і аналіз: становлення та розвиток в Україні.
9.     Новітня парадигма і практика аудиту в умовах інформаційного суспільства.
10.  Digital-інновації в обліку, аналізі, аудиті та оподаткуванні.
 
Форма участі у конференції: дистанційна з публікацією тез доповідей в електронному збірнику.
Вартість участі: безкоштовна.
Робочі мови конференції: українська, англійська, польська.
Детальніша інформаціянаведена в інформаційному листі.
 
Сподіваємося на Вашу зацікавленість та плідну співпрацю!