Факультет обліку та податкового менеджменту

Конкурс на навчання за державним замовленням 20 Лютого 2020р.

До уваги студентів факультету обліку та податкового менеджменту!

Оголошується конкурс на переведення студентів факультету обліку та податкового менеджменту на наявні вакантні місця навчання за державним замовленням (наведені в таблиці):

Наявність вакантних місць станом на 1 лютого 2020 року:

Денна форма навчання

2 курс

3 курс

3 курс

АПК

4 курс

 

4 курс

АПК

 

0

1

0

0

0

 

Для участі у конкурсі студенти подають в деканат факультету – ауд. 48, 2 корпус до 27 лютого 2020р.  (включно)такі документи:

1. Власноруч написану заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора Університету;

2. Завірену деканатом копію навчальної картки (замовляється в деканаті факультету);

3. Довідку щодо середнього балу успішності (видається деканатом факультету);

4. Копії та оригінали документів, які підтверджують право на переведення поза конкурсом або на першочергове право переведення на навчання за державним замовленням (за наявності).

 

Детальніше умови проведення конкурсу викладено в Положенні про порядок переведення студентів Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на вакантні місця навчання за державним замовленням (https://drive.google.com/file/d/1XbjcUy9skZ3qwRC-6wTlWf9V9eCdDvql/view)