Факультет обліку та податкового менеджменту

Освітньо-професійна програма "Безпека бізнесу"

Факультет обліку та податкового менеджменту забезпечує якісну підготовка фахівців на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент»

 
Форми навчання: денна, заочна
Термін навчання:
1 рік 6 місяців (денна)
1 рік 8 місяців (заочна)
 
Спеціальність 073 «Менеджмент»
Кваліфікація фахівця– магістр менеджменту
Спеціалізація:
  • «Безпека бізнесу»
Освітньо-професійна програма:
Остання редакція: 12.03.19